487,00 excl. BTW

Hoeveelheid

Product Description

Verbeter hiermee jouw persoonlijke effectiviteit blijvend!

Ontdek met de Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) jouw denkstijlen.

Ervaar met LSI-1 en LSI-2 welke beperkingen jij jezelf oplegt en jou hinderen in verdere ontwikkeling.

 

360 graden feedback
Wil je weten hoe jouw omgeving jouw gedrag ervaart? Gebruik dan LSI-2.  Kies naast de LSI-1 minimaal 5 mensen uit jouw directe levenssfeer om een test in te vullen.

Deze feedback vergelijken we dan met de LSI-1. Met de bewustwording van jouw Levens Stijlen en feedback van anderen zet je een enorme stap op weg naar persoonlijke ontwikkeling.

Wij adviseren te starten met een LSI-1 gedragstest en na 3 maanden met een LSI-2 test.

Met de Levens Stijlen Inventarisatie krijg je antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe zie ik mijzelf?
 2. Hoe zien anderen mij?
 3. Wat kan en wil ik daaraan veranderen, en hoe doe ik dat?
 4. Hoe weet ik of de gewenste veranderingen bereikt zijn?

 

Inclusief uitgebreide rapportage, persoonlijke duiding van 60 minuten en praktisch ontwikkelingsplan om jouw denkstijlen te veranderen om zodoende jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

 

Voordelen van de LSI-2 gedragstest

 • betrouwbaar want veilige (anonieme) feedback van minimaal 5 respondenten
 • wetenschappelijk onderbouwd en in de afgelopen
 • 30 jaar toegepast op meer dan een miljoen managers
 • context (werk – privé) wordt meegenomen in duiding en voorgestelde interventies
 • beproefde ontwikkelingsstrategiën
 • brug tussen training en praktijk met als resultaat continue ontwikkeling

 

Zo werkt LSI-2

 1. je geeft ons minimaal 5 namen en adressen (respondenten) waar jij graag feedback van wilt ontvangen
 2. ons bureau stuurt de respondenten een LSI-2 vragenlijst
 3. na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten (LSI-1 van jou en LSI-2 lijsten van de respondenten) maken wij een afspraak voor persoonlijke terugkoppeling
 4. persoonlijke terugkoppeling en opstellen van een ontwikkelingsplan
 5. het uitvoeren van een hermeting (LSI-1) om te ervaren of de gestelde doelen bereikt zijn.

De individuele uitslagen van de respondenten blijven vertrouwelijk. Je ontvangt van ons rekenkundige gemiddelden inclusief minimale en maximale scores.

De uitkomst van de LSI-1 en LSI-2 meting is een confrontatiescore op 12 verschillende stijlen, vergeleken met een referentiegroep. Dit leidt tot 4 mogelijkheden:

 • herkend sterk punt
 • niet-herkend sterk punt
 • struiklblok
 • blinde vlek

Een hermeting laat zien in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn.

 

Het ontwikkelingsplan heeft betrekking op:

 • communicatie
 • prestatie
 • motivatie
 • geloof in het eigen kunnen
 • persoonlijk welzijn (stressbestendigheid en veerkracht).

 

 

Het LSI Cirkeldiagram

 

Korte beschrijving van de 12 stijlen

Stijl 1: Mensgericht-Stimulerend

Wat willen mensen in mijn omgeving en wat hebben ze nodig?

 • sociale vaardigheden
 • oprechte interesse in anderen
 • accepterend, ondersteunend
 • inspirerend, enthousiasmerend
 • ontwikkeling van anderen

 

Stijl 2: Relatiegericht

Wat moet ik doen om met anderen een band op te bouwen?

 • relaties, emotionele betrokkenheid
 • teamwerk

 

Stijl 3: Goedkeuring

Wat moet ik doen opdat anderen mij accepteren?

 • behoefte aan acceptatie
 • eigenwaarde afhankelijk van anderen
 • afhankelijkheid in de besluitvorming

 

Stijl 4: Conventioneel

“Hoe is dit in het verleden gebeurd.”

 • regels, procedures
 • stabiele normen
 • veiligheid
 • status quo
 • niet willen opvallen

 

Stijl 5: Afhankelijk

Met wie spreek ik dit door, voordat ik het ga doen?

 • zelfbeschermend
 • anderen geven richting
 • op anderen steunen
 • voelen geen controle over de zaken te hebben

 

Stijl 6: Vermijdend

Waar heb ik gefaald?

 • falen wijten aan jezelf
 • onzeker
 • laag zelfbeeld
 • stress
 • vermijdend gedrag

 

Stijl 7: Oppositioneel

Wie of waar kan ik tegen zijn?

 • kritisch ten opzichte van anderen
 • argumenterend
 • cynisch
 • advocaat van de duivel
 • katalysator

 

Stijl 8: Macht

Hoe kan ik de controle over anderen houden?

 • controle willen uitoefenen
 • beroepen op formele positie

 

Stijl 9: Competitief

Hoe kan ik beter dan de rest zijn?

 • nadruk op resultaat in plaats van proces
 • win-verliesverhoudingen
 • beter dan de rest willen zijn

 

Stijl 10: Perfectionistisch

Wat moet ik doen om perfect te zijn?

 • streven naar perfectie
 • (onrealistisch) hoge doelen stellen
 • niet delegeren
 • hoofd- en bijzaken niet scheiden
 • moeite met ontspannen

 

Stijl 11: Prestatie-Motivatie

Wat moet er gebeuren, en hoe kan ik dat tot een goed einde brengen?

 • taakgericht
 • resultaten van hoge kwaliteit
 • realistisch
 • zelfsturend

 

Stijl 12: Zelf-Actualisatie

Wat moet ik doen om alles uit deze ervaring te halen wat er in zit, en er plezier in te hebben?

 • goede balans tussen mens- en taakgerichtheid
 • creatief en innoverend vermogen
 • unieke ontplooiing
 • werk geeft persoonlijke voldoening