Gratis!

Hoeveelheid

Product Description

Ontdek met deze zelfbeoordelingstest hoe jij scoort op de 8 managementrollen volgens Quinn.

  • De innovator is creatief en faciliteert aanpassing en verandering.
  • De bemiddelaar is politiek scherpzinnig, overtuigend, invloedrijk en krachtig en houdt zich in het bijzonder bezig met het handhaven van de externe legitimiteit en het verwerven van externe resources.
  • De producent is taakgeoriënteerd en werkgericht en motiveert de leden om de productie te laten stijgen en de vastgestelde doelen te behalen.
  • De bestuurder houdt zich bezig met de planning en het vaststellen van de doelen, bepaalt wat de doelstellingen zijn en stelt duidelijk de verwachtingen vast.
  • De coördinator handhaaft de structuur, plant, organiseert en coördineert de inspanningen van het personeel en let op de logistieke en huishoudelijke kwesties.
  • De controleur houdt de prestaties in de gaten en handelt het papierwerk af.
  • De stimulator moedigt teamwork en cohesie aan, en bemiddelt interpersoonlijke conflicten.
  • De mentor is hulpvaardig en toegankelijk en zet zich in voor de ontwikkeling van mensen door middel van een zorgzame, empathische aanpak.